Category Archives: Baklängessaga

En Baklängessaga…..

“Det var en gång ett hus med en prydligt bäddad säng”

“Och nedanför fanns det en liten, liten stol”

“I köket vilade en diskbänk så ren”

“Och mittemot skådades en köksbänk så len”

“Men så en dag gick en KaosKnatt förbi!”

“Och köksbänken vändes ut och in!”

“Diskhon fylldes av märkliga ting”

“Men det var ju egentligen ingenting, ty denna saga är helt bak och fram!”

“Så hur ska denna saga egentligen gå, undrar nån som inte får gå på tå?” 😉